សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកដល់គេហទំព័ររបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា (គ.ស.ម.ក.)!!!
» សិក្ខាសាលាស្តីពី "ការតម្រង់ទិស​យុវសិស្ស​ឆ្ពោះទៅកាន់​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តម សិក្សា និង​សាលា​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ"
នាព្រឹកថ្ងៃ សុក្រ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥....
» ពិធីចុះហត្ថលេខាសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តគម្រោងផ្សព្វផ្សាយច្បាប់តាមវិទ្យុ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៥
» ការ​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​អនុវត្តន៍​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ក្នង​តំបន់​អាស៊ាន
គណៈ​កម្មការ​អន្តរ​រដ្ឋាភិបាល​អាស៊ាន​ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស...
» អបអរសាទរ ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ខួបលើកទី៦៦ ក្រោមប្រធានបទ “សិទ្ធិមនុស្ស និងការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ក្រីក្រនៅរាជធានីភ្នំពេញ”
នៅថ្ងៃពុធ ទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤...
» សិក្ខា​សាលា​ជាតិ​ស្តី​ពី​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ការ​អនុវត្ត​អនុ​សាសន៍​ UPR ឆ្នាំ​២០១៤
កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤...
» បាឋកថា ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ ក្រោមប្រធានបទ សិទ្ធិមនុស្ស​និង​កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍
នៅរសៀល​ថ្ងៃពុធ ទី​១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤...
» អបអរសាទរពិធីផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សិទ្ធិមនុស្សនិងច្បាប់ដល់មន្រ្តីពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធ ទី​១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤.....
» សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពីលទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡងយក​តួនាទី​នៅ​គណៈកម្មា​ធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា
សេចក្តីសម្រេច​ស្តីពីលទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡងយក​តួនាទី​នៅ​គណៈកម្មា​ធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា
» បញ្ជីរាមនាមបេក្ខជន
» បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង សម្រាប់ការ​ប្រឡង​យកតួនាទី នៅ គ.ស.ម.ក
» សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទប្រឡង​ជ្រើសរើស​តួនាទី​នៅ​ គ.ស.ម.ក
» កិច្ចប្រជុំលើកទី១ របស់គណៈក​ម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
នៅថ្ងៃពុធ ទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ​ ២០១៤....
» សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡង​ជ្រើសរើស​តួនាទី​នៅ​គណៈកម្មា​ធិការ​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា
» សិក្ខាសាលាស្តីពីសហប្រតិបត្តិការទំនួលខុសត្រូវ សង្គមរួមនិងសិទ្ធិមនុស្ស នៅអាស៊ាន: លទ្ធផលនៃការសិក្សាតាមវិស័យ របស់ AICHR
ការ ​សិក្សា​តាម​វិស័យ​ជា​លើក​ដំបូង​ដែល ​ធ្លាប់​បាន​បញ្ចប់​ដោយ AICHR.....
» កិច្ចប្រជុំ ទី 15 នៃ គណៈកម្មាធិ ការអន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ានទទួល សិទ្ធិមនុស្ស
គណៈកម្មការ អន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ាន ស្តីពីសិទ្ធិ មនុស្ស ( AICHR)...
» កិច្ចប្រជុំ ពិគ្រោះយោបល់របស់ AICHR និង ACWC
នៅក្នុង កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីជំរុញ ការចូលរួម ...
» ការប្រឡងប្រណាំងយុវជន​អាស៊ាន​ស្តីពី​សិល្បៈ​និងសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងទិដ្ឋភាព នៃ ការអនុម័ត នៃ សេចក្តីប្រកាសស្តីពី សិទ្ធិមនុស្ស អាស៊ាន....
» កិច្ចប្រជុំ ពិសេសរបស់ គណៈកម្មាធិ ការអន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ានទទួលបន្ទុក សិទ្ធិមនុស្ស
គណៈកម្មការ អន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ាន ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិ មនុស្ស ( AICHR) បានកោះ ប្រជុំ ពិសេស មួយ ...
» កិច្ចប្រជុំ លើក​ទី 14 របស់ គណៈកម្មការធិ ការអន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ានទទួល​បន្ទុក​សិទ្ធិ​មនុស្ស
គណៈកម្មការ អន្តររដ្ឋាភិបាល អាស៊ាន ស្តីពីសិទ្ធិ មនុស្ស ( AICHR) បានកោះប្រជុំ លើកដំបូងរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ 2014...
» កម្មវិធីអបអរសាទរទិវាសិទ្ធិមនុស្សខួបទី៦៥ និងការប្រឡងប្រណាំង ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ សិស្សវិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេសអំពីការយល់ដឹង ពីសិទ្ធិមនុស្ស
ការប្រលងប្រណាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់សិស្ស វិទ្យាល័យទូទាំងប្រទេស អំពីការយល់ដឹងពីសិទ្ធិមនុស្ស...
» កិច្ចប្រជុំពិសេសរបស់គណៈកម្មការ អន្តររដ្ឋា ភិបាលទទួកបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស (AICHR)​ (២៤-២៦ វិច្ឆិកា​ ២០១៣)
គណៈកម្មការអន្តររដ្ឋាភិបាលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស (AICHR)បានដឹកនាំការប្រជុំពិសេស មួយពី ថ្ងៃទី ២៤ ដល់ ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ២០១៣ ក្នុងទីក្រុង ម៉ាកាទី ប្រទេសហ្វីលីពីន
» ការចុះផ្សព្វផ្សាយ/ការបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេចក្តីប្រកាស សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន(AHRD) ចំពោះសិស្សវិទ្យាល័យនិងមន្រ្តី រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានជ្រើសរើស
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចុះអនុវត្តន៍ នូវកម្មវិធីវគ្គបណ្តុះបណ្តាលខ្លីៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការយល់ដឹងពីសេចក្តីប្រកាស សិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាន...
» ការប្រឡងប្រណាំងដោយស្ម័គ្រចិត្តស្តីពី សិទ្ធិមនុស្សរបស់សិស្សវិទ្យាល័យ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរៀបចំ អោយមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្ម័គ្រចិត្ឋស្តីពី សិទ្ធិមនុស្សរបស់សិស្សវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេស កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ២០១៣
» សកម្មភាព​​​ចុះ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​របស់​​គណៈ​​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​៖ ថ្ងៃទី ២៦ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយស្តីពី៖ ការប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុសិស្ស​វិទ្យាល័យ​​ ដែល​រៀប​​ចំ​​ដោយ​​គណៈ​កម្មាធិការ​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្ត​កំពត​ កាល​ពីថ្ងៃទី ២៦​ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣ ហើយ​ក្នុង​នោះ​​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​...
» សកម្មភាព​​​ចុះ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​របស់​​គណៈ​​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​៖ ២៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​ចុះផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តី​ពី៖ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុសិស្ស​វិទ្យាល័យ​​ ដែល​រៀប​​ចំ​​ដោយ​គណៈ​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​ នៅ​ខេត្ត​កែប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ២៥ ខែ មីនា​ ឆ្នាំ​ ២០១៣ ហើ​យ​​ក្នុ​ង​នោះ​​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖
» សកម្មភាព​​​ចុះ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​របស់​​គណៈ​​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​៖ ថ្ងៃទី ១៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តី​ពី៖ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុសិស្ស​វិទ្យាល័យ​​ដែល​រៀប​ចំ​​ដោយ​គណៈ​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​ នៅខេត្តកំពង់ធំ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​ ១៤ ដល់​ថ្ងៃ​ទី ១៥ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយ​​ក្នុង​​នោះ​​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​...
» សកម្មភាព​​​ចុះ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​របស់​​គណៈ​​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​៖ ថ្ងៃទី ១១ ដល់ថ្ងៃទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​​ចុះ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តី​ពី​៖​ការ​ប្រកួត​​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុសិស្ស​វិទ្យាល័យ​​ដែល​រៀប​​ចំ​​ដោយគណៈ​​កម្មាធិការ​​​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​នៅ​ខេត្ត​សៀមរាប កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១១ ដល់​​​ថ្ងៃ​ទី ១៣ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយក្នុង​នោះ​​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​...
» សកម្មភាព​​ចុះ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​សិទិ្ធ​មនុស្ស​កម្ពុជា​៖ ថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាពចុះផ្សព្វផ្សាយស្តីពី៖ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ ដែល​រៀប​ចំ​​ដោយ​​គណៈកម្មាធិការសិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា នៅ​រាជ​ធានភ្នំពេញ កាល​ពីថ្ងៃទី ០៦ ដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយក្នុង​នោះ​​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូចជា...
» សកម្មភាព​​​ចុះ​​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​របស់​​គណៈ​​កម្មាធិការ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​៖ ថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​ចុះ​ផ្សព្វផ្សាយស្តីពី​៖ ការ​ប្រ​កួត​​ប្រជែង​​ដោយ​ស័្មគ្រ​​ចិត្ត​​របស់​​សិស្សា​នុ​សិស្ស​វិទ្យា​ល័យ​ ដែល​​រៀប​ចំ​​​ដោយ​​​សិទិ្ធ​​​មនុស្ស​​​កម្ពុជា នៅ​​ខេត្ត​ក្រចេះ កាល​ពីថ្ងៃទី ២១ ដល់ថ្ងៃ​​ទី ២២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយ​ក្នុង​​​នោះ​​​មាន​​​វិទ្យាល័យ​​​មួយ​​​ចំនួន​​ដូចជា​...
» សកម្មភាព​​ចុះ​ផ្សាព្វ​ផ្សាយ​របស់​គណៈ​កម្មាធិការ​សិទិ្ធ​មនុស្ស​កម្ពុជា​៖ ថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣
សកម្មភាព​ចុះផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តីពី​៖ ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ដោយ​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​របស់​សិស្សានុ​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ ដែល​រៀប​​ចំ​​ដោយ​​សិទិ្ធ​​មនុស្ស​​កម្ពុជា នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៣ ហើយក្នុង​នោះ​មាន​​វិទ្យាល័យ​​មួយ​ចំនួន​ដូចជា៖
» កិច្ច​ប្រជុំ​ពិគោះ​យោបល់​លើ​ការ​រៀបចំ​សេចក្តី​ប្រកាស​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាស៊ាន
គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសហការ​ជាមួយ​សាកល​វិទ្យាល័យ​មេគង្គ​កម្ពុជាបាន​រៀប​ចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​មួយ​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​និង​​មន្ត្រីរាជការ​​នៃមន្ទីរ​​និង​អង្គភាព​នានា...
» សកម្មភាព​​របស់​​គណៈ​កម្មការ​​សិទ្ធិ​មនុស្ស​​កម្ពុជា​​ ចុះ​​អប់រំ​​ផ្សព្វ​​ផ្សាយ​​
សកម្មភាព​ការងារ​របស់​គណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចុះ​អប់រំផ្សព្វ​ផ្សាយ​ស្តីពីៈ ការ​លើក​កម្ពស់ និង​យន្តការការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា...